[1]
Mukhlis, F. 2018. Pergumulan Kalam Dan Falsafah “Yang Tak Kunjung Usai”: Sebuah Bacaan Kritis Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri. Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan. 12, 2 (Oct. 2018), 140-155. DOI:https://doi.org/10.37680/adabiya.v12i2.11.