FAUZI, M. Analisis Hermeneutika Kiai Ahmad Yasin Asmuni: Studi Q.S. Al-Nisa’ Dalam Tafsir Ma Asabak. Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, v. 13, n. 02, p. 185-200, 28 dez. 2018.