Nurul hidayah, L. (2020) “KONSEP MUHAMMAD SHAHRU TENTANG AURAT PEREMPUAN”, Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, 14(02), pp. 216-239. doi: 10.37680/adabiya.v14i02.211.