Malik, R. “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA BANK SAMPAH DI DESA CANDIMULYO KEC. DOLOPO KAB. MADIUN”. Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan, Vol. 14, no. 02, Jan. 2020, pp. 160-79, doi:10.37680/adabiya.v14i02.204.