Nurul hidayah, L. “KONSEP MUHAMMAD SHAHRU TENTANG AURAT PEREMPUAN”. Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan, Vol. 14, no. 02, Jan. 2020, pp. 216-39, doi:10.37680/adabiya.v14i02.211.