[1]
Ajhuri, K. and Saichu, M. 2019. Pemberdayaan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) melalui Penguatan SDM di Masjid Nurul Fikri Watu Bonang, Badegan, Ponorogo. QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama. 10, 02 (Nov. 2019). DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3559271.