Ajhuri, K., and M. Saichu. “Pemberdayaan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Melalui Penguatan SDM Di Masjid Nurul Fikri Watu Bonang, Badegan, Ponorogo”. QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama, Vol. 10, no. 02, Nov. 2019, doi:10.5281/zenodo.3559271.