[1]
Harahap, A., Sit, M. and Basri, M. 2022. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Berbasis Experimen Sederhana dalam Pengenalan Sains Anak Usia Dini. Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme. 4, 2 (Jun. 2022), 129-139. DOI:https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i2.1456.