(1)
Kharisma, A.; Zuhby, N.; Purwanti, J.; Widyaningrum, D.; Nur An-nisa, A.; Rahman, A. Arus Multikultural Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila, Islam, Dan Kebangsaan. Scaffolding 2021, 3, 109-122.