Kharisma, A., Zuhby, N., Purwanti, J., Widyaningrum, D., Nur An-nisa, A., & Rahman, A. (2021). Arus Multikultural di Indonesia dalam Perspektif Pancasila, Islam, dan Kebangsaan. Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme, 3(2), 109-122. https://doi.org/10.37680/scaffolding.v3i2.1113