KHARISMA, A.; ZUHBY, N.; PURWANTI, J.; WIDYANINGRUM, D.; NUR AN-NISA, A.; RAHMAN, A. Arus Multikultural di Indonesia dalam Perspektif Pancasila, Islam, dan Kebangsaan. Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme, v. 3, n. 2, p. 109-122, 26 dez. 2021.