Handayani, Sri, and Dea Mustika. 2022. “Pelaksanaan Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Di Sekolah Dasar”. Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme 4 (2), 362-75. https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i2.1644.