Kharisma, A., Zuhby, N., Purwanti, J., Widyaningrum, D., Nur An-nisa, A. and Rahman, A. (2021) “Arus Multikultural di Indonesia dalam Perspektif Pancasila, Islam, dan Kebangsaan”, Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme, 3(2), pp. 109-122. doi: 10.37680/scaffolding.v3i2.1113.