[1]
A. Kharisma, N. Zuhby, J. Purwanti, D. Widyaningrum, A. Nur An-nisa, and A. Rahman, “Arus Multikultural di Indonesia dalam Perspektif Pancasila, Islam, dan Kebangsaan”, Scaffolding, vol. 3, no. 2, pp. 109-122, Dec. 2021.