Kharisma, A., N. Zuhby, J. Purwanti, D. Widyaningrum, A. Nur An-nisa, and A. Rahman. “Arus Multikultural Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila, Islam, Dan Kebangsaan”. Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme, Vol. 3, no. 2, Dec. 2021, pp. 109-22, doi:10.37680/scaffolding.v3i2.1113.